Sanofi

JOGI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ezen az oldalon a jelen weboldalra látogató Internet felhasználókra vonatkozó jogi rendelkezések találhatók.

A www.csucsformaban.hu oldal (a továbbiakban ”Honlap”) és annak tartalmai az Opella Healthcare Commercial Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 133. „E” épület, 3.emelet, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01 09 374797 cégjegyzékszámon, a továbbiakban „Sanofi”) tulajdona, továbbá a Honlapot a Sanofi üzemelteti. Minden felhasználó vállalja, hogy az oldalt saját felelősségére használja. A www.csucsformaban.hu honlap látogatása révén ön elfogadja, az alábbiakban ismertetett feltételeket, melyeket a Sanofi bármikor egyoldalúan megváltoztathat. Ez vonatkozik mind a regisztrált, mind a nem regisztrált felhasználókra.

A regisztrált felhasználóknak szóló részt kizárólag felsőfokú egészségügyi képesítéssel rendelkező szakemberek jogosultak látogatni, a jogosulatlan felhasználókért a Sanofi nem vállal felelősséget, a jelen szabályzatban foglaltak megsértéséért a vétkes felhasználó tartozik felelősséggel. A Sanofi kijelenti, hogy csak azt a gyógyszerfelírást támogatja, amely megfelel az alkalmazási előiratban foglaltaknak.

1. Szellemi tulajdon

A Honlap tulajdonosa és működtetője a Sanofi a Sanofi cégcsoport tagja. A Honlapon elhelyezett anyagokat, beleértve a védjegyeket, logokat és a domain neveket, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik és azokat a Sanofi vagy leányvállalatai birtokolják, vagy használatukra jogosultak.

A Sanofi előzetes engedélye nélkül tilos a weboldalon található anyagokat vagy azok egyes részét másolni, többszörözni, megváltoztatni, újrapublikálni, letölteni, eltorzítani, továbbítani, vagy bármi módon terjeszteni, kivéve egyetlen példányt, amelyet ön a személyi számítógépére saját részére magánhasználatra, nem kereskedelmi felhasználás céljából letölthet, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi tulajdonjogokat vagy az ott említett egyéb jogokat.

A Sanofi fenntartja a jogot, hogy peres úton szerezzen érvényt a szellemi tulajdonjogok megsértése esetén.

2. Az információ természete

A Honlapra feltett információk, különösen a pénzügyi információk, nem tekinthetők befektetésre ösztönző felhívásnak, nem foghatók fel úgy, mint hirdetés, vagy nyilvános ajánlattétel.

Bizonyos esetekben a Honlap témájával kapcsolatos adott kérdésköröket érintő szakértői vélemények kivonatai kerülhetnek fel a Honlapra. Ezek az információk kizárólag az adott szakértő vagy újság/folyóirat véleményét tükrözik. Ezek a szakértők nem a Sanofi alkalmazottai, és a Sanofi nem fizet nekik a vélemény használatáért. A Sanofi nem felelős az ilyen anyagokban feltüntetett információk pontosságáért vagy teljességéért. A szakértői vélemény csak az adott szakértő személyes véleményét tükrözi, és semmilyen esetben nem tekinthető a Sanofi véleményének vagy felelősségének.

A Sanofi mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Bár a Honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk azonban kizárólag Magyarország területén érvényesek.

A Sanofi nem vállal garanciát az anyagok hitelességéért, hibátlanságáért és nyomatékosan elhárít minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Felelősség sem a Sanofi-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért (közvetlen vagy közvetett), adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

A Honlapon találhatók továbbá egészségügyi, életmód, orvosi információk és különféle, kizárólag emberi gyógyítással kapcsolatos ismeretek is. Ezek csak tájékoztató jellegűek és nem helyettesíthetik a saját orvosa vagy más orvos vagy egészségügyi szakember által adott tanácsokat. Az itt található információkat nem használhatja arra, hogy betegséget vagy egészségügyi problémát diagnosztizáljon, vagy arra, hogy a Honlapon ismertetett gyógyszereket felírassa. Mindig konzultáljon orvosával vagy más kompetens egészségügyi szakemberrel!

3. Kapcsolatok más weboldalakkal

A Sanofi nem felel olyan mások által üzemeltetett weboldalakért, amelyek a Honlapon keresztül érhetők el. Nem áll módunkban ellenőrizni ezen idegen weboldalak tartalmát, amelyek a Sanofi-tól teljesen függetlenek. A Honlap és az idegen weboldal közötti kapcsolat létezése semmiképpen nem jelenti azt, hogy a Sanofi bármi módon is elfogadná a weboldal tartalmát vagy azt, amire a tartalmat esetleg felhasználják.

Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hyperlinkeket. Ilyen hyperlink nem létesíthető a Sanofi kifejezett előzetes engedélye nélkül. Minden esetre a Sanofi nem vonható felelősségre azért, ha egy ilyen külső webhely nem érhető el, és a Sanofi nem vizsgálja fölül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá, és nem felel az azon a webhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagokért.

4. Adatvédelmi nyilatkozat

A honlap bizonyos részeinek megtekintéséhez szükségesek azonosításra szolgáló információk, melyek megadásával a regisztráló felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat azonosításuk céljából a Sanofi felhasználja. A Honlapon található adatgyűjtő űrlapok (Kvíz oldalak) kitöltésével, és a személyes adatok megadásával az űrlap kitöltője mint a személyes adat kezelésével és feldolgozásával érintett személy feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az általa megadott adatokat a Sanofi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek betartásával kezelje, továbbítsa és adatfeldolgozóval feldolgoztassa, valamint a jövőbeli tájékoztatáshoz, marketing célú kapcsolatfelvételhez felhasználja. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a 2001. évi CVIII. törvény (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) alapján a jövőben a megadott elérhetőségeire elektronikus levelet küldhessen a Sanofi. Ezen hozzájárulás bármikor indokolás nélkül visszavonható az kapcsolat@sanofi.com e-mail címre küldött üzenettel.

A Sanofi. tiszteletben tartja a Honlapot meglátogatók személyes adatait. Az Önről gyűjtött bármely információt az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, használjuk fel, és arra hogy vállalatként minél jobban ki tudjuk szolgálni Önt, tájékoztatási és marketing céllal. Személyes adatai megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy azok a Sanofi, mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek, és azokat esetleges tiltó nyilatkozatáig minden további ellenszolgáltatás és külön engedélyezés nélkül a Sanofi a hivatkozott törvény rendelkezéseinek betartásával a saját marketing és promóciós tevékenysége céljából a jogszabályok kereti között a jövőben felhasználhassa. Az Ön által a regisztráció alkalmával önkéntesen megadott személyes adatokat a hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően csak az adatkezelő, adattovábbítás esetén az EGT-országban lévő adatkezelő és az adatfeldolgozó ismeri meg. Az Ön személyes és különleges adatainak (együttesen személyes adatok) kezelése, feldolgozása és továbbítása a hivatkozott törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatokat a Sanofi a hivatkozott törvényben szabályozott módon továbbítja az Európai Gazdasági Térség országaiba. Ezen országokban az adatkezelés vagy adatfeldolgozás során a személyes adatok védelme a magyar adatvédelemnek megfelelő szinten biztosítva van.
Önnek, mint érintett magánszemélynek jogában áll tájékozódni arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és szükség esetén módosításokat végrehajtatni azokon; Ön a következő e-mail címen: kapcsolat@sanofi.com korlátozhatja vagy megtilthatja a személyes adatai felhasználását, illetve kérheti, hogy személyes adatait töröljük a nyilvántartásból.

5. A felelősség korlátozása

A Sanofi minden erőfeszítéssel azon van, hogy biztosítsa a Honlapon közzétett információk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglalt előírásokat. A Sanofi fenntartja a jogot, hogy bármikor és előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a Honlap tartalmát. Ennek ellenére, a Sanofi nem tudja teljesen garantálni, hogy a Honlapon található információk pontosak, precízek, naprakészek vagy teljesek.
Erre tekintettel a Sanofi mind a honlap tartalmával, mind az ahhoz való hozzáféréssel vagy ennek a lehetetlenségével kapcsolatos felelősségét kizárja, így különösen nem felel:

A felelősségkorlátozás nem mentesíti a Sanofi-t a hatályos jogszabályokban foglaltak betartása alól.

6. A Honlap elérhetősége

Ön tudomásul veszi, (i) hogy technikailag nem lehetséges, hogy a Honlap hibátlanul működjön és hogy ezért a Sanofi nem vonható felelősségre, (ii) hogy a hibák a Honlap ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és (iii) hogy a Honlap működését a Sanofi hatáskörén kívülálló körülmények károsan befolyásolhatják, ilyenek lehetnek, pl. a Sanofi és az Ön illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs linkek. A Sanofi és/vagy beszállítói időről időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel, módosíthatják ill. megszakíthatják a Honlap vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzenek és/vagy tökéletesítsék vagy megváltoztassák a Honlapot. A Sanofi nem felelős a Honlap elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.

7. Cookie

Oldalunkon cookiek segítségével tesszük kényelmesebbé az Önök látogatását. A cookie egy nagyon kis méretű szövegfájl, melyet egy szerver helyez el az Ön merevlemezén. A cookie tulajdonképpen az Ön személyes azonosítója, mely nem hajtható végre kódként, és vírusokat sem hordozhat. Minden felhasználónál egyedi, és csak az a kiszolgáló tudja olvasni, amelyik elhelyezte. A cookie segítségével a honlap meg tudja jegyezni, hogy ki Ön. Fontos tudni, hogy a cookie egyedül nem elég az Ön azonosítására.
Oldalunk un. tartós cookiet használ

Önt személyesen semmiképp sem azonosíthatjuk általuk.

8. Termékinformációk

A Honlapra feltett információk közvetlen ill. közvetett utalásokat tartalmazhatnak olyan Sanofi termékekre, programokra és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek adott országokban vagy régiókban nem elérhetők, vagy amelyeket más védjeggyel forgalmaznak, vagy amelyek használatát országonként eltérően szabályozzák. Az ilyen utalások nem jelentik azt, hogy a Sanofi-nak szándékában áll fogalmazni ezeket a termékeket, programokat és szolgáltatásokat Magyarországon. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi Sanofi leányvállalattal vagy az ön Sanofi kereskedelmi partnerével, akik tudnak olyan információkkal szolgálni, amelyek az Ön régiójában /országában ezekre a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan elérhetők.

9. Bírói illetékesség

A Honlapra és tartalmára a magyar törvények vonatkoznak. A Honlap vagy a tartalmával kapcsolatos peres eljárást magyar bíróság előtt kell lefolytatni.

Utolsó módosítás: 2022.08.15.

MONDD EL A TÖRTÉNETEDET!

Töltsd ki az alábbi űrlapot és küldd el a Pharmaton csapatának!

Mutasd be magad:

Ennek a történetnek a benyújtásával elismerem, hogy egyetértek a Pharmaton® webhelyen adaptált és publikált változat tartalmával.
*KÖTELEZŐEN KITÖLTENDŐ MEZŐK